Χύτα Αμαρίου(Δήμος Συβριτού - Ρέθυμνο)

Το 2008 η ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε. με έδρα στο Ρέθυμνο ανέθεσε 2 έργα στην ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, στο ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Το 1ο (Ιούνιος 2008) αφορούσε τη φύτευση των λεκανών του υδροβιότοπου που δημιουργήθηκε με Καλάμια - Arundo donax & Phragmites australis και την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος για τη διάθεση των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ.

Το 2ο (Οκτώβριος 2008) αφορούσε τη περιμετρική φύτευση όλου του ΧΥΤΑ και την τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος με χρήση του επεξεργασμένου νερού από την εκροή του υδροβιότοπου.